Vilka utbildningar ansvarar utbildningsgruppen för?

Utbildningsgruppen planerar, genomför och utvärderar Visions nationella utbildningsverksamhet för all facklig utbildning. Gruppen svarar också för framtagande, utveckling och kvalitetssäkring av Visions nationella utbildningsutbud.

Avdelningar har enligt Visions stadgar ansvar för studier. Detta innebär att avdelningen har ett lokalt ansvar att själv eller tillsammans med andra avdelningar genomföra viss facklig utbildning. I avdelningen ska det finnas en utbildningsansvarig. Avdelningar har ekonomiskt ansvar för genomförandet av:
  • Medlemsutbildning 
  • Styrelseutbildning 
  • Utbildning för Vision-ombud 
  • Utbildning för skyddsombud 
Klubbar har ansvar för att informera om utbildningsbehov till sitt regionala center och ska rapportera planerade och genomförda utbildningar i Visions utbildningssystem. Klubbar kan arrangera egna utbildningsaktiviteter och ska då kontakta utbildningsgruppen för att få råd och stöd.

Visions center genomför många olika webbseminarier och träffar lokalt för olika yrkesgrupper.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.