Vilka typer av anställningsformer finns och vad gäller?

I lagen om anställningsskydd finns två typer av anställningar: tidsbegränsade anställningar och tillsvidare.

Allmän visstidsanställning
En allmän visstidsanställning är tidsbegränsad och används när arbetsgivare anställer någon för en viss tid eller ett visst arbete. Vikariat, säsongsanställning och intermittent anställning (timanställlning) är andra former av tidsbegränsade anställningar.

En tidsbegränsad anställning har, till skillnad mot en tillsvidareanställning, ett slutdatum. Eftersom det finns olika former av tidsbegränsade anställningar är det viktigt att det står vilken form du har. Regler för tidsbegränsade anställning finns i lagen om anställningsskydd. Det kan också finnas kompletteringar i det kollektivavtal som du omfattas av.

När du är vikarie arbetar du i stället för någon som är ledig av någon anledning. Huvudregeln är att den som du vikariera för ska vara namngiven. Du kan också vara vikarie under tiden som arbetsgivaren rekryterar en ersättare för någon som avslutat sin anställning. När du varit vikarie i två år de senaste fem övergår din anställning till tillsvidare. Det kan också finnas kompletteringar i det kollektivavtal som du omfattas av.

Mer om ofasta jobb

För mer rådgivning utifrån ditt kollektivavtal och din situation vänligen ring in till Vision Direkt på nummer 0771 44 00 00.

Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.