Vilka typer av tidbegränsade anställningsformer finns och vad gäller?

Allmän visstidsanställning
I lagen om anställningsskydd finns två typer av anställningar: tidsbegränsade anställningar och tillsvidare. En allmän visstidsanställning är tidsbegränsad och används när arbetsgivare anställer någon för en viss tid eller ett visst arbete. Vikariat eller säsongsanställning är andra former av tidsbegränsade anställningar.
Om du haft en allmän visstidsanställning två år under de senaste fem åren övergår anställningen i tillsvidare.

Tidsbegränsad anställning
En tidsbegränsad anställning har, till skillnad mot en tillsvidareanställning, ett slutdatum. Eftersom det finns olika former av tidsbegränsade anställningar är det viktigt att det står vilken form du har. Regler för tidsbegränsade anställning finns i lagen om anställningsskydd. Det kan också finnas kompletteringar i det kollektivavtal som du omfattas av.

Vikariat
När du är vikarie arbetar du i stället för någon som är ledig av någon anledning. Huvudregeln är att den som du vikariera för ska vara namngiven. Du kan också vara vikarie under tiden som arbetsgivaren rekryterar en ersättare för någon som avslutat sin anställning. När du varit vikarie i två år de senaste fem övergår din anställning till tillsvidare.
Mer om ofasta jobb


Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.