Vilka rättigheter har jag när min tidsbegränsade anställning tar slut?

Om du varit anställd minst tolv månader de senaste tre åren ska arbetsgivaren ge dig ett skriftligt besked om att de inte tänker förlänga din anställning. I beskedet ska det stå om du har företrädesrätt till anställning och hur du ska göra för att anmäla dig till den.

Om du inte fått besked en månad före anställningen upphör bör du i första ta kontakt med Vision på din arbetsplats.

För mer rådgivning utifrån ditt kollektivavtal och din situation vänligen ring in till Vision Direkt på nummer 0771-44 00 00.

Therese Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.