Vi som jobbar på distans blir inte tillfrågade att vara med på möten via Skype. Ska det vara så?

Det kan ibland finnas tekniska, juridiska och/eller säkerhetsmässiga aspekter som gör att ett deltagande via Skype inte är möjligt. I vanliga fall bör dock de som arbetar från hemmet i så stor utsträckning som möjligt erbjudas tillfälle att delta digitalt vid möten. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv är det viktigt att behålla sociala kontakter i arbetet för att förhindra isolering och för att säkerställa en god social arbetsmiljö.

Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.