Vi måste tillfälligt flytta samhällsviktiga tjänster - vad gäller för varsel?

Hur kort varsel kan arbetsgivaren ha för att tillfälligt flytta en tjänst för att täcka luckor i samhällsviktiga verksamheter?

Det finns ingen tidsgräns för när det är tillåtet. När förflyttningar och förändringar av schemat sker med mindre än två veckors varsel kan det bli aktuellt med extra ekonomiska ersättningar, så kallad förskjuten arbetstid (HÖK-AB).


Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.