Vi kommer att ha ett arrangemang i Visions regi i närtid.

Under den pågående pandemin har Vision rekommenderat avdelningar/klubbar att enbart genomföra digitala möten och digitala arrangemang. Utifrån rådande omständigheter ser vi nu en möjlighet att modifiera den rekommendationen. Digitala möten är fortsatt mest lämpligt men vi ser att det nu finns en möjlighet att med varsamhet och stort ansvar planera vissa fysiska träffar såsom möten eller liknande.

Detta gäller: 
  • För evenemang och sammankomster som inte omfattas av ordningslagen (riktlinjen om max 50 personer) rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.
  • För kurser, seminarier, möten och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören (Vision) som ansvarar för riskbedömningen.
  • Digitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier bör generellt övervägas som alternativ. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Till er hjälp har Vision tagit fram ett riskbedömningsverktyg (nedladdningsbar PowerPoint-fil) att använda vid möten och aktiviteter.
Eva Ottosson (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.