Vem betalar min lön om jag inte kan arbeta pga. att jag är smittad?

Om du är sjuk och inte kan arbeta har du rätt sjuklön eller sjukpenning som vanligt.  

Coronaviruset har klassats som en samhällsfarlig sjukdom. Det innebär att den omfattas av smittskyddslagen. Det innebär att en läkare kan besluta om inskränkningar så som att den smittade inte får vistas på sin arbetsplats. Man kan inte som vid andra sjukdomar ”friskskriva” sig själv och gå till arbetet. Om man på grund av konstaterad Corona-smitta inte kan gå till arbetet, men i sak är frisk nog för att arbeta, ska man få smittbärarpenning från Försäkringskassan, vilket regleras i 46 kap. socialförsäkringsbalken.

För att få rätt till smittbärarpenning måste man alltid ha ett läkarintyg som visar att man inte får arbeta på grund av risken för smitta. Det blir följaktligen en läkare och inte arbetsgivaren som gör bedömningen om man ska vara hemma med smittbärarpenning eller inte.

Mer om smittbärarpenning: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning
Vision Kommunikation

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.