Vem är ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen?

Det är din chef och arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och för att åtgärda brister i den. Däremot har du och dina kollegor har ett ansvar för att uppmärksamma när något brister i arbetsmiljön. Alla ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö men det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Skyddsombuden är de anställdas demokratiskt valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet har dock inget eget ansvar för arbetsmiljön.

I politiskt styrda organisationer (såsom kommuner och regioner) är politiker i fullmäktige, styrelse och nämnd yttersta representanten för kommun och region som arbetsgivare. Politiker i fullmäktige ger förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet och är den som ska se till att arbetsmiljölagen följs i verksamheten. Merparten av arbetsmiljöarbetet sköts i praktiken av tjänstemännen och i det vardagliga arbetet tar de beslut utifrån nämndens samling av politiska ombud (delegation).

Mer om arbetsmiljö

För mer rådgivning utifrån din situation vänligen ring in till Vision Direkt på nummer 0771-44 00 00.
Therese Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.