Varför ska vi som arbetsgivare teckna kollektivavtal?

Kollektivavtal underlättar hanteringen av personalfrågor och skapar tydlighet i försäkrings- och pensionsfrågor. Det ger också möjligheten att lösa tvister genom förhandlingar istället för dyra domstolsprocesser.

Skulle det vara så att villkoren i ett företag i vissa fall är bättre än i kollektivavtalet, går det att reglera i lokala avtal. En arbetsgivare med kollektivavtal uppfattas ofta som seriös och ett avtal är många gånger ett krav i olika typer av upphandlingssituationer.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.