Varför har jag och min kollega olika lön - vilken lön ska jag ha?

I de kollektivavtal som Vision förhandlat fram står det att lönerna ska vara individuella. Med individuell lön menas att det finns en verklig koppling mellan din lön och ditt arbetsresultat. Arbetar du på ett sådant sätt att målen för verksamheten uppfylls? Det ska du i så fall kunna se på din löneutveckling. Du ska förstå hur du ska kunna påverka din lön. Det som ska påverka din lön är arbetets svårighetsgrad, ditt ansvar, din kompetens och vilka resultat som du uppnår.

Du ska känna till lönekriterierna på din arbetsplats. Om du inte känner till dem kan du kontakta Vision på din arbetsplats eller din arbetsgivare. Arbetsgivaren ska kunna förklara varför du har den lön du har. Om arbetsgivaren inte kan förklara skillnaden kan den vara osaklig.

Lönekriterier och lönesamtal är två viktiga delar för att den individuella lönesättningen ska fungera. Som medlem i Vision har du tillgång till detaljerad lönestatistik. Du kan också bli coachad inför ditt lönesamtal. Ta kontakt med Vision på din arbetsplats eller Vision Direkt.
Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.