Lönerevision 2022: Varför finns det ingen individgaranti i löneavtalet?

Med gamla avtal som hade en garanterad löneförhöjning (den så kallade individgarantin) blev det ofta så att vissa personer hamnade på just den garanterade lönehöjningen år efter år, utan någon särskild förklaring till det. Vision tycker att alla löneökningar ska vara sakligt grundade och att din chef ska kunna motivera varför du får den lön du får.

Individuell lönesättning förutsätter att du och din chef har ett samtal om uppställda mål och resultat. Din prestation utifrån de lönekriteriernas uppsatta mål och resultat som finns på din arbetsplats är det som ska ligga till grund för din löneförhöjning.

För mer coachning kring din lön och din situation, ring gärna in till oss på Vision Direkt på nummer 0771 44 00 00. Vi har öppet alla vardagar mellan kl. 08-20.
Therese Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.