Varför finns det ingen individgaranti i löneavtalet?

Med gamla avtal som hade en garanterad löneförhöjning (den så kallade individgarantin) blev det ofta så att vissa personer hamnade på just den garanterade lönehöjningen år efter år, utan någon särskild förklaring till det. Vision tycker att alla löneökningar ska vara sakligt grundade och att din chef ska kunna motivera varför du får den lön du får.

Individuell lönesättning förutsätter att du och din chef har ett samtal om uppställda mål och resultat. Din prestation i relation till arbetsgivarens uppsatta mål och resultat är det som ska ligga till grund för din löneförhöjning.


Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.