Till senaste kommentaren

Avslag från Försäkringskassan - vad kan jag göra?

Jag har fått avslag på ansökan om sjukersättning. Vad kan jag göra?

Kommentarer

 • Det är viktigt att du förstår på vilken grund du har fått avslag på. Vad säger beslutet från Försäkringskassan? Efter 180 dagar får du endast sjukpenning om du inte bedöms kunna utföra något arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

  Det är inte ovanligt att en får avslag på grund av att läkarintyget inte styrker den nedsatta arbetsförmågan. Tänk på att ett läkarintyg måste beskriva din Diagnos, dina Funktionsnedsättningar och de Aktivitetsbegränsningar som är en följd av dessa. Det kallas för DFA-kedjan. Mer information om vad ett läkarintyg måste förtydliggöra hittar du på Försäkringskassans hemsida Utlåtande för sjukersättning (forsakringskassan.se)

  Brister ditt läkarintyg ska du ta kontakt med din läkare och fråga om den kan skriva ett mer detaljerat intyg.

  Vad du kan göra:
  Börja med att begära omprövning och fråga Försäkringskassan vilka konkreta arbetsuppgifter Försäkringskassan har tänkt skulle passa dig med tanke på dina förutsättningar och hälsotillstånd? Skicka gärna in ditt nya läkarintyg.

  I fall du får avslag och är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.
  Om du inte är nöjd med beslutet (forsakringskassan.se)

  När du sedan får beslutet är du välkommen att höra av dig till oss på Vision. Har din sjukskrivning en direkt koppling till ditt arbete (t.ex. en arbetsskada) kan Vision, i vissa fall, hjälpa dig att överklaga.

  Om du behöver ytterligare rådgivning rekommenderar vi dig att ringa Vision Direkt. Tel 0771 44 00 00. Vi har en generös öppettid mellan 08.00-20.00 måndag-fredag.
  Sarah Vision Direkt
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.