Var gäller företrädesrätten till återanställning?

Företrädesrätten gäller i den verksamhet där du tidigare varit anställd. Det kan innebära att företrädesrätten inte gäller för samtliga lediga tjänster, utan bara i ett begränsat område.

Det kan finnas kollektivavtal som reglerar vad som ska definieras som ett område. Ta kontakt med Vision på din arbetsplats eller Vision Direkt på nummer 0771 44 00 00 om du vill veta vad som gäller för dig.


Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.