Kan vår arbetsgivare tvinga tillbaka alla till kontoret samtidigt?

Det är inte att rekommendera att samtliga medarbetare återkommer på en gång till arbetsplatserna. Det finns fortfarande en risk för smitta. Visions rekommendation är att detta görs pö om pö och att varje steg ska riskbedömas och utvärderas. Vision uppmanar även arbetsgivare att i så stor utsträckning som möjligt tillåta ett flexibelt arbetsliv där medarbetarna kan påverka när och varifrån de arbetar även efter att smittorisken upphört.

Här kan du läsa mer om Visions ställningstagande om distansarbete https://vision.se/contentassets/3027ec60097d40238804dee6bfe8bbb4/distansarbete-prioriterade-teman-och-stallningstagandendec-2021.pdf


Är du ombud i Vision? Här hittar du stöd för återgång till kontoret efter corona: https://vision.se/for-dig-som-ar/fortroendevald/arbetsmiljo/stod-kring-atergang-till-kontoren/#FAQ
Vision Kommunikation Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.