Vad kostar det att teckna kollektivavtal?

Ungefärlig kostnad för kollektivavtal 2022
  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL): ca 20-40 kr/månad och anställd.
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA): ca 0,05% av lönesumman.
  • Trygghetsråd (TRR): ca 0,1% av lönesumman.
  • Tjänstepension (ITP): 4,5% på månadslön upp till 44 375 kr/mån, 30% på lönedelar över 44 375 kr/mån. Premier för sjukpension och premiebefrielseförsäkring tillkommer.
  • Upphandling av företagshälsovård samt förmåner enligt aktuellt kollektivavtal.
  • Avgift för medlemskap i aktuellt arbetsgivarförbund (omkring 0,2% av lönesumman, men olika för olika arbetsgivarförbund).
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.