Vad kan arbetsgivaren göra när en arbetstagare avser att resa trots UDs avrådan?

Vad kan arbetsgivaren göra när en arbetstagare avser att resa till område som UD avråder från att resa till?

Utgångspunkten är att arbetsgivare inte kan hindra en arbetstagare att åka på privat resa till område som UD avrått ifrån. Du bör dock prata med din medarbetare och förklara riskerna – såsom problem att ta sig hem, att reseförsäkringen inte gäller och att var och en har ett ansvar att minska smittan.

Vid hemkomsten kan arbetsgivaren stänga av arbetstagaren från arbetet för att förhindra spridning av smitta med stöd av AB § 10 mom.4. Arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande under en avstängning. En avstängning innebär alltså inte att arbetstagaren är ledig. Om det är möjligt ska arbetstagaren utföra arbetsuppgifter som kan skötas på distans.


Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.