Vad innebär företrädesrätt och har jag företrädesrätt när min tidsbegränsade anställning upphör?

Du har företrädesrätt till återanställning om du:

- varit anställd sammanlagt mer än tolv månader under de sista tre åren (som säsongsanställd har du företrädesrätt när du varit anställd mer än sex månader under de sista två åren)
- har fått besked om uppsägning eller om att en tidsbegränsad anställning inte kommer att förlängas
- skriftligt anmält till arbetsgivaren att du vill använda din företrädesrätt
- har tillräckliga kvalifikationer för lediga tjänster.

Alla kriterier ska vara uppfyllda för att du ska ha företrädesrätt till återanställning.


Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.