Vad innebär företrädesrätten?

Företrädesrätten innebär att du, vid uppsägning av arbetsbrist, kan ha rätt att bli återanställd ifall behovet av mer personal uppstår efter att du har fått besked om uppsägning och nio månader efter det att anställningen upphört. Under denna tidsperiod ska din arbetsgivare erbjuda dig en återanställning.

Du har företrädesrätt till återanställning om du:

- varit anställd sammanlagt mer än tolv månader under de sista tre åren
- har fått besked om uppsägning eller om att en tidsbegränsad anställning inte kommer att förlängas
- skriftligt anmält till arbetsgivaren att du vill använda din företrädesrätt
- har tillräckliga kvalifikationer för lediga tjänster.

Alla kriterier ska vara uppfyllda för att du ska ha företrädesrätt till återanställning.


Om ni är flera som har företrädesrätt har hen med längst anställningstid förtur.

Tjänster som behöver användas för omplacering eller till medarbetare som begärt utökad sysselsättningsgrad går före dig som har företrädesrätt.

För mer rådgivning utifrån ditt kollektivavtal och din situation vänligen ring in till Vision Direkt på nummer 0771 44 00 00.

Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.