Till senaste kommentaren

Vad händer med min anställning om jag vill ansluta mig till kriget i Ukraina?

Jag undrar vad som händer med min anställning om jag vill åka till Ukraina och hjälpa till och strida där?

Vision Direkt

Kommentarer

 • Hej!

  Du kan fråga din chef om tjänstledighet för att hjälpa Ukraina men det är något din arbetsgivare har rätt att neka till. Om du blir nekad men ändå vill åka behöver du själv säga upp din anställning. Du har då ingen rätt till företrädesrätt till lediga arbeten hos din arbetsgivare.

  Du behöver även kontakta a-kassan eftersom ett av villkoren för att få ersättning är att du aktivt söker anställning.

  För att få ut inkomstförsäkringen behöver du uppfylla a-kassans villkor så den kan inte heller utges.

  Kontakta även Försäkringskassan för att få mer information om vad det skulle innebära för din sjuklönegrundande inkomst.

  När det gäller det svenskaförsvarsmakten och anställning gäller nedan:

  Enligt Lagen om vissa försvarsmaktanställningar så har du rätt till ledighet vid tidsbegränsad anställning som GSS/T eller GSS/K*, förutsatt att du varit anställd en viss tid hos din civila arbetsgivare. Du har då rätt till tjänstledigheten under högst tolv månader i en följd. (GSS står för Gruppbefäl, Sjöman och Soldat).

  När det gäller anställningsskydd så får din ledighet inte medföra att du sägs upp, avskedas eller får försämrade anställningsvillkor. Du har även rätt att avbryta tjänstledigheten och återuppta ditt arbete i samma omfattning som förut.


  Enligt Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt som gäller den frivilliga och hemvärnsmannen har, i vissa fall, rätt till frånvaro från sitt arbete för deltagande i övning med mera. Arbetsgivaren ska även informeras om att du är medlem i hemvärnet. En ansökan om ledighet ska ske i god tid.

  När det gäller anställningsskyddet så regleras det i Lag om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret och i Lag om totalförsvarsplikt.

  Det innebär att om du har anslutning till svenska försvaret finns skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret. Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Att vara civilpliktig innebär att man tjänstgör i den civila delen av totalförsvaret. Det kan till exempel innebära att man tjänstgör som sjuksköterska eller inom förskolan. En totalförsvarspliktig är skyldig att tjänstgöra inom totalförsvaret antingen som värnpliktig, civilpliktig eller allmänt tjänstepliktig. En person som är krigsplacerad med värnplikt eller – om den aktiveras – civilplikt, kan inte tas i anspråk med allmän tjänsteplikt.

  Om du är intresserad, kan du se mer om frivilliga försvarsorganisationer som har i uppdrag att rekrytera och utbilda personal för att stödja samhället vid kriser, höjd beredskap och krig via länken nedan.

  Frivilligutbildning.se - Frivilligutbildning

  Hälsningar
  Cecilia Vision Direkt
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.