Vad händer efter att jag anmält mig?

Många av Visions fackliga utbildningar för förtroendevalda publiceras i kurskatalogen på vår hemsida med god framförhållning och en särskild inbjudan går ut till målgruppen cirka tre månader före kursstart.

Kurskatalogen

Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla inkomna anmälningar. Vi tittar bland annat på om de sökande har rätt behörighet, dvs. utgör målgruppen och har de fackliga uppdrag som krävs.

Om vi har fler behöriga sökande än det finns tillgängliga utbildningsplatser görs ett urval baserat på kompetensbehovet i aktuellt område. Vilka som prioriteras till utbildningen avgörs slutligen av Visions center.

Ungefär en månad före kursstart lämnar vi besked till de sökande om de har fått en plats eller inte till utbildningen eller om de står som reserv.

Vi tar sedan in reserver löpande om/när en plats blir ledig. Erbjudandet kan ibland komma med kort varsel. Är man inte intresserad av sin reservplats, ombeds man snarast meddela ansvarig kontaktperson för att möjliggöra att någon annan får platsen.

Detta svar gäller för fackliga utbildningar anordnade av Utbildningsgruppen inom Vision. För utbildningar anordnade av din lokala klubb/avdelning, kontakta ansvarig arrangör för mer information. Kontaktinformation hittar du bland annat i inbjudan, bekräftelsen, Mina sidor eller via Visions app.

Mina sidor

Vision Kommunikation
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.