Lönerevision 2022: vad gör jag om jag är missnöjd med min nya lön?

Först behöver du fråga din chef om motivering till din nya lön.

Vad händer om du inte är nöjd med den motivering du har fått till din nya lön? Då behöver du säga det till din chef. Be hen att på ett tydligt sätt ge konkreta exempel på varför du inte har fått en bättre ökning. Ställ frågan om på vilket sätt din nya lön återspeglar din prestation. Vilka lönekriterier är det som du inte uppfyller, och varför inte? Vad skulle du ha gjort annorlunda? Kontra med att lyfta positiva exempel på din egen arbetsinsats.

Om du har fått nya ansvarsområden, nya arbetsuppgifter, eller om du har visat att du på olika sätt bidrar till att verksamheten når sina mål ska det påverka din löneutveckling positivt.

Chefen ska kunna förklara vad du kunde ha gjort bättre eller på vilka områden som du inte har levt upp till förväntningarna. Argument som: " Du har redan en hög lön", eller " Vi kan inte ge mer än så här" håller inte eftersom de inte handlar om ditt arbete.

Om du har fått en mycket låg ökning eller ingen alls så har du rätt till en handlingsplan. I en del fall kan Vision begära ett nytt lönesamtal med arbetsgivaren. Kontakta ditt lokala Vision-ombud om du vill veta mer.

Här på vår hemsida hittar du ytterligare information om hur du ska gå tillväga om du är missnöjd med din lön
https://vision.se/nyheter/2022/mars/missnojd-med-lonen/

Om du är föräldraledig eller sjukskriven har du fortfarande rätt till ett lönesamtal och du ska ingå i löneöversynen. Du ska ha samma möjligheter att påverka din lön som alla andra. Om du vill prata med en rådgivare på Vision Direkt om hur löneprocessen ska gå till är du välkommen att ringa på 0771 44 00 00.

Therese Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.