Vad gäller med läkarintyg den sjunde dagen vid en sjukskrivning?

Hur har man tänkt om läkarintyg den sjunde dagen vid en sjukskrivning? Har förstått att man vanligen behöver 10-14 dagar för influensan.

Regeringen förlänger även den läkarintygsfria tiden till 14 dagar för alla sjukskrivna. Det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna ska gälla retroaktivt från och med den 13 mars. Därutöver har Försäkringskassan beslutat att i nuvarande situation inte kräva läkarintyg till och med dag 21. Det innebär att den som är sjuk inte behöver lämna ett läkarintyg de första tre veckorna. Förordningsändringen träder i kraft den 7 april, men ska tillämpas från och med den 13 mars. Beslutet gäller alla sjukdomar och är därmed inte begränsat till covid-19.

Det uppdaterades den 23 juni och ska gälla tills vidare, än så länge.

Innebär då det nya avskaffandet av sjukintyg efter en vecka att jag inte längre behöver lämna in förstadagsintyg eller kan chefen ändå kräva det?

Den föreslagna regeln om upphävt krav på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen tolkar vi som att den kommer att bli dispositiv. Detta innebär att den kommer att ge möjlighet att vara hemma utan läkarintyg i upp till 14 dagar, istället för att det ska vara ett krav från och med dag åtta. Krav på förstadagsintyg är en åtgärd mot en enskild arbetstagare från arbetsgivaren och det ska normalt sett finnas grund för att kräva ett sådant.

Att det förordnas om en tillfällig ändring av kravet på intyg från den åttonde dagen påverkar inte per automatik personer som krävs på förstadagsintyg eftersom det dels rör den enskilda dels är en överenskommelse/ett krav inom ett helt annat område än den nuvarande regleringen om läkarintyg från dag åtta. Skulle en medlem krävas på förstadagsintyg efter att ändringen trätt i kraft bör den kontakta Vision för hjälp och stöd i att lyfta frågan med arbetsgivaren.


Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.