Vad gäller med läkarintyg den sjunde dagen vid en sjukskrivning?

Hur har man tänkt om läkarintyg den sjunde dagen vid en sjukskrivning? Har förstått att man vanligen behöver 10-14 dagar för influensan.

Regeringen har återigen förlängt den läkarintygsfria tiden till 14 dagar för alla sjukskrivna. Om din första sjukdag är den 15 december 2020 eller senare behöver Försäkringskassan ett läkarintyg från dig från dag 22 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning. Detta gäller till och med 31 mars 2021.

Om din första sjukdag är före den 15 december 2020 så behöver Försäkringskassan ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning.


Tidigare datum och historia:
Regeringen har förlängt den läkarintygsfria tiden till 14 dagar för alla sjukskrivna. Det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna ska gälla retroaktivt från och med den 13 mars 2020. Därutöver har Försäkringskassan beslutat att inte kräva läkarintyg till och med dag 21. Det innebär att den som är sjuk inte behöver lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan under de första tre veckorna. Förordningsändringen trädde i kraft den 7 april, men tillämpas från och med den 13 mars 2020.

Beslutet gäller alla sjukdomar och är därmed inte begränsat till covid-19.

Från den 1 november 2020 gick Försäkringskassan tillbaka till de vanliga reglerna, och begärde då läkarintyg från och med dag 15 i en sjukperiod fram till och med 14 december, se första stycket ovan.

Till arbetsgivaren behöver inget läkarintyg lämnas förrän från och med dag 15 i sjukperioden.

Innebär då det nya avskaffandet av sjukintyg efter en vecka att jag inte längre behöver lämna in förstadagsintyg eller kan chefen ändå kräva det?
Regeln om upphävt krav på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen tolkar vi som att den är dispositiv. Detta innebär att den ger möjlighet att vara hemma utan läkarintyg i upp till 14 dagar, istället för att det ska vara ett krav från och med dag åtta. Krav på förstadagsintyg är en åtgärd mot en enskild arbetstagare från arbetsgivaren och det ska normalt sett finnas grund för att kräva ett sådant.
Att det förordnats om en tillfällig ändring av kravet på intyg från den åttonde dagen påverkar inte per automatik personer som krävs på förstadagsintyg eftersom det dels rör den enskilda dels är en överenskommelse/ett krav inom ett helt annat område än den nuvarande regleringen om läkarintyg från dag åtta. .
Om du behöver ytterligare rådgivning rekommenderar vi dig att ringa eller mejla till Vision Direkt.
Tel 0771 44 00 00 mejl visiondirekt@vision.se
Vi har en generös öppettid mellan 08.00-20.00 måndag-fredag

Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.