Vad gäller i frågor om arbetsmiljö nu?

Arbetsmiljön ställs på sin spets i dessa lägen. Innebär det att jag som skyddsombud inte kan ställa samma krav som tidigare?

Nej, arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller. Däremot kan risker som bedömts som mindre allvarliga hänskjutas till en tidsatt handlingsplan för senare hantering. Detta görs till förmån för att skyndsamt åtgärda de allvarliga arbetsmiljöriskerna på arbetsplatsen.
Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.