Vad gäller för raster?

Hur många raster har jag rätt till?
Enligt Arbetstidslagen har du rätt till rast efter fem timmars arbete. Hur lång rasten ska vara regleras inte i lagen. Men den ska vara så lång så att du kan äta i lugn och ro. Du behöver inte vara kvar på arbetsplatsen under lunchrasten – eftersom den är obetald har du rätt att göra vad du vill. På några arbetsplatser har man med hänsyn till verksamheten avtalat om måltidsuppehåll i stället för rast, vilket innebär att tiden ingår i arbetstiden och du inte får lämna arbetsplatsen. En sådan överenskommelse kräver ett lokalt kollektivavtal mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen.

Utöver rasterna får du göra kortare avbrott från arbetet, till exempel kaffepaus. Pauser ingår i arbetstiden och du får därför inte lämna arbetsplatsen under en paus.


Får jag arbeta in fikarasterna och sluta tidigare i stället?
Nej, fikarast räknas som arbetstid och den tiden går inte att arbeta in för att sluta tidigare. Reglerna om paus, som fikarast heter, finns i arbetstidslagen. I den framgår det att arbetsgivaren ska ordna arbetet så att du kan ta de pauser som behövs.

Får jag lämna arbetsplatsen på fikarasten?
Kortare avbrott i arbetet, som kafferast eller paus, räknas som arbetstid vilket innebär att du inte får lämna arbetsplatsen utan arbetsgivarens medgivande. Vid längre avbrott i arbetet, som under din lunchrast, får du lämna arbetsplatsen eftersom lunchrast inte räknas in i arbetstiden.Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.