Vad gäller för raster?

Hur många raster har jag rätt till?
Enligt Arbetstidslagen har du rätt till rast efter fem timmars arbete. Hur lång rasten ska vara regleras inte i lagen. Men den ska vara så lång så att du kan äta i lugn och ro. Du behöver inte vara kvar på arbetsplatsen under lunchrasten – eftersom den är obetald har du rätt att göra vad du vill.

På några arbetsplatser har man med hänsyn till verksamheten avtalat om måltidsuppehåll i stället för rast, vilket innebär att tiden ingår i arbetstiden och du inte får lämna arbetsplatsen. En sådan överenskommelse kräver ett lokalt kollektivavtal mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen.

Utöver rasterna får du göra kortare avbrott från arbetet, till exempel kaffepaus. Pauser ingår i arbetstiden och du får därför inte lämna arbetsplatsen under en paus.


Får jag arbeta in fikarasterna och sluta tidigare i stället?
Nej, fikarast räknas som arbetstid och den tiden går inte att arbeta in för att sluta tidigare. Reglerna om paus, som fikarast heter, finns i arbetstidslagen. I den framgår det att arbetsgivaren ska ordna arbetet så att du kan ta de pauser som behövs.

Måste jag ta lunchrast?
I vissa kollektivavtal går det att avtala bort lunchrasten och istället ha matuppehåll.

För mer rådgivning utifrån ditt kollektivavtal vänligen ring
in till Vision Direkt på nummer 0771 44 00 00.


Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.