Vad är strukturella löneskillnader?

Där flest kvinnor arbetar är lönerna lägre och mer sammanpressade, än där flest män arbetar. Det handlar inte om utbildning eller kompetens, det handlar inte om offentligt kontra privat, utan enbart om att kvinnors arbete i dag värderas lägre än mäns. I sektorer, yrken och branscher där de flesta är kvinnor tjänar alla, inklusive männen, mindre. Det kallas strukturella löneskillnader. För Vision är det här en viktig fråga som vi arbetar med både i och mellan avtalsrörelserna.   


Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.