Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtalet är en överenskommelse mellan din arbetsgivare och det fack som tecknar avtalet. Avtalet reglerar det mesta på arbetet till exempel rätt till övertidsersättning, fler än 25 semesterdagar, uppsägningstid, rätt till en ny lön varje år och tjänstepensionsplan som är framförhandlad av experter på området, det vill säga dina anställningsvillkor. Kollektivavtalen är utformade för att passa olika arbetsgivare, branscher och verksamheter. Avtalen är tidsbegränsade för att sedan förhandlas om.

Ytterst är det du som medlem, tillsammans med andra medlemmar, som bestämmer vilka frågor Vision ska driva i en förhandling om ett kollektivavtal.


Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.