Vad är ett kollektivavtal - och vilket är lämpligt att teckna?

Vad är ett kollektivavtal?
Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivarförbund och fackförbund om vilka anställningsvillkor som ska gälla. Kollektivavtalen ser olika ut för olika branscher och det varierar därför vilka olika arbetsgivarförbund och fackförbund som utgör avtalsparter.

Hur tecknas kollektivavtal?
Det vanligaste och smidigaste sättet att teckna kollektivavtal är att en arbetsgivare blir medlem i ett arbetsgivarförbund och tecknar avtal via arbetsgivarförbundet. Arbetsgivarförbundet stöttar och guidar arbetsgivaren i många olika situationer.

Vilket kollektivavtal är lämpligt att teckna?
Det är bolagets verksamhet som i första hand avgör vilket kollektivavtal som är lämpligt att teckna. Några av de vanligaste branscherna där Vision är avtalspart:

Vård- och omsorgsbolag
Vårdföretagarna

Ideella föreningar
Arbetsgivaralliansen

Trossamfund och ekumeniska organisationer
Arbetsgivaralliansen

Friskolor
Almega Tjänsteföretagen

Kommunalägda bolag
Sobona

Ekonomiska föreningar, kooperativ
Fremia


(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.