Vad är löneöversyn och lönekartläggning?

Löneöversyn
Enligt de kollektivavtal som Vision förhandlat fram med arbetsgivarna ska lönerna ses över en gång per år. Översynen utgår ifrån centrala avtals förutsättningar, och vad som behöver göras för att bibehålla önskad lönestruktur.

De flesta av Visions befintliga centrala avtal är utan angiven nivå. Det innebär att det inte finns något garanterat utrymme reglerat. I avtalen framgår det tydligt att det är individuell och differentierad lönesättning vilket innebär att dina resultat ska följas upp i samtal mellan dig och din arbetsgivare.

Lönepolicyn ska vara tydlig och det ska finnas lönekriterier som ni tillsammans tagit fram på arbetsplatsen. Dina mål och resultat/prestation ska kopplas till din lön.

Lönekartläggning
Alla arbetsgivare är skyldiga att varje år göra en lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan män och kvinnor. Arbetsgivare med tio eller fler anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning och samverkan årligen.

Therese Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.