Vad är löneöversyn och lönekartläggning?

Löneöversyn
Enligt de kollektivavtal som Vision förhandlat fram med arbetsgivarna ska lönerna ses över en gång om året. Din arbetsgivare ska tydliggöra krav, förväntningar och uppsatta mål för dig. Dina resultat ska följas upp med samtal mellan dig och din arbetsgivare. Arbetsgivarens lönepolicy ska vara tydlig och det ska finnas lönekriterier som ni tillsammans tagit fram på arbetsplatsen. Du ska känna till policyn och lönekriterierna och dina mål och resultat ska kopplas till din lön. Det är en löneöversyn.

Lönekartläggning
Alla arbetsgivare är skyldiga att varje år göra en lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan män och kvinnor. Arbetsgivare med tio eller fler anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning och samverkan årligen.
Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.