Vaccinationskrav

Har arbetsgivaren rätt att kräva vaccinationsbevis för att delta vid personalsammankomster/konferens?

Får arbetsgivaren kräva användande av munskydd på arbetsplatsen för ovaccinerade, men inte för vaccinerade?


Kommentarer

 • Hej!

  Arbetsgivaren ska följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Från den 1 december är det krav på vaccinationsbevis vid allmänna
  sammankomster.

  Uppgift om någon är vaccinerad eller har immunitet efter genomgången covid-infektion eller inte är en känslig personuppgift enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och får bara behandlas under vissa specifika förutsättningar. Arbetsgivare får behandla sådana särskilt känsliga personuppgifter till exempel i det fall det är nödvändigt för att denne ska kunna fullgöra sina skyldigheter inom arbetsrätten.
  GDPR hindrar inte heller nödvändiga åtgärder för att minska smitta, samtidigt ska den enskildes integritet värnas även under pandemin.

  Hur många är det som ska delta? Just nu är rekommendationerna att alla som kan ska arbeta hemifrån. Inför fysiska möten eller personalkonferenser behöver arbetsgivaren göra en risk och konsekvensanalys. Ett tips där kan vara att alla inför konferensen ska ta snabbtest (en kostnad som förslagsvis arbetsgivaren står för) och att alla ska ha munskydd eller säkerställa att avstånd kan hållas.

  Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret för samtliga anställda. Arbetsgivaren kan under pågående anställning begära att få se ett Covidbevis. Om det finns skäl för arbetsgivaren att fråga efter vaccinationsbevis och du inte vill svara eller uppger att du inte är vaccinerad behöver du räkna med att arbetsgivaren både utifrån ett arbetsmiljö- och verksamhetsperspektiv behöver utgå ifrån att du är ovaccinerad om du inte vill uppvisa ett sådant.

  Arbetsgivaren kan bedöma att ett vaccinationsskydd är obligatoriskt för arbete i viss verksamhet och att den som saknar lämplig immunitet därför tillfälligt kan behöva omplaceras till en annan verksamhet. Detta kan ske med anledning av skyddsaspekter för den ovaccinerade eller utifrån att andra behöver skyddas.

  I linje med att arbetsgivaren inte kan tvinga någon till vaccination kan denne inte särbehandla de ovaccinerade i något sanktions-syfte. Utgångspunkten ska vara att alla anställda behandlas likvärdigt.
  Om arbetstagaren avstått vaccination på grund av religiösa eller medicinska skäl kan en särbehandling innebära att denne blir diskriminerad.

  Det kan dock utifrån arbetsmiljö-, och smittskyddaspekter vara berättigat att särbehandla den som inte är vaccinerad, oavsett skälen till varför denne är ovaccinerad.

  För mer information och rådgivning utifrån din situation, ring gärna in till oss eller kontakta lokala förtroendevalda. Den arbetsrättsliga rådgivningen har öppet alla vardagar mellan kl. 08-20 (klämdagar och halvdagar mellan kl. 08-16) och vi nås på nummer 0771 44 00 00.

  Hälsningar

  Cecilia Vision Direkt
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.