Tillfälliga semesterregler 2020 - vad gäller med ersättning?

Får jag extra pengar om jag tar semester i december?
För varje vecka som din semester förläggs till december får du 7 500 kronor, dock max 22 500 kr. Detta gäller för heltidsanställd arbetstagare och räknas i proportion om man arbetar deltid.

För mig som jobbar så kallad mjuk vecka (på schema) vad får jag för ersättning om jag tar huvudsemester i december?
Du får ersättning med 1 500 kr per arbetsdag utöver den vanliga semesterersättningen..

Om jag valt att lägga exempelvis 2 – 3 veckor av min huvudsemester i december och blir sjuk eller måste anmäla vård av barn – vad händer då med extrapengarna?
Pengarna utges i så fall. Syftet med ersättningen är ju att kompensera de medarbetare som får sin semester förlagd i december.

Jag har redan tidigare lämnat in önskemål om semester i december, får jag del av pengarna?
Det beror på i vilken verksamhet du arbetar. Det är arbetsgivaren som bedömer vilka verksamheter eller arbetsplatser som behöver använda sig av denna möjlighet utifrån belastning på verksamheten och dess bemanningsbehov under sommaren. Vid den lokala MBL-förhandlingen ska det framgå på vilka arbetsplatser huvudsemester behöver förläggas i december. Om du arbetar i en verksamhet som efter de lokala MBL-förhandlingarna konstateras omfattas av avtalet så får du den extra ersättningen oavsett om du anmäler dig frivilligt eller får din semester förlagd till december månad.

Får jag extra pengar om jag har semester i november?
Nej, inte enligt detta avtal.

Om du behöver ytterligare rådgivning kring de tillfälliga semesterreglerna rekommenderar vi dig att ringa eller mejla till Vision Direkt.
Tel 0771 44 00 00 mejl visiondirekt@vision.se
Vi har en generös öppettid mellan 08.00-20.00 måndag-fredag
Ann Vision Direkt (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.