Tillfälliga regler 2020 ger kompensation för uppskjuten sommarsemester

Vision har den 23 april ett avtal om tillfälliga semesterregler med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Sobona.

Reglerna i korthet:

  • Besked om semester ska lämnas senast en månad innan ledighetens början.
  • Huvudsemestern för 2020 kan även förläggas under december ( v. 49 – 53). Detta ska i första hand ske frivilligt.
  • För varje hel semestervecka som förläggs i december 2020 ersätts arbetstagaren med 7 500 kronor.  
  • Om en medarbetare måste avbryta sin semester för att arbetsgivaren ber om det ska man utöver de fem extra semesterdagar som ordinarie avtal ger få ett tillägg på 3000 kronor om man arbetar mer än fem dagar.
  • De tillfälliga reglerna gäller arbetstagare som arbetar i en verksamhet som påverkas av covid–19 pandemin och där andra insatser så som vikarier etc inte räcker till för att säkra upp bemanningen under sommaren. För att reglerna ska tillämpas på en arbetsplats krävs lokala MBL–förhandlingar.
Läs avtalet i sin helhet


Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.