Studiestöd/omställningsstöd

Vad innebär det nya studiestödet som gäller från höst 2022?
Vision Direkt

Kommentarer

 • Hej!

  Som en del av överenskommelsen om nya regler på arbetsmarknaden införs också ett nytt omställningsstudiestöd som ger dig som har ett jobb möjlighet att studera mitt i karriären med upp till 80 procent av din lön (beroende på kollektivavtal) i 44 veckor.

  Ansökan öppnar i oktober och gäller för utbildningar med start från 1 januari 2023. Kravet är att utbildningen ska stärka din ställning på arbetsmarknaden, en bedömning som omställningsorganisationerna ska göra.

  Stödet består av ett bidrag och ett frivilligt lån till den som vill studera och som redan har ett jobb.
  För att kunna få stödet behöver du ha arbetat
  • i genomsnitt 16 timmar i veckan i minst åtta år under en 14-årsperiod
  • i genomsnitt 16 timmar i veckan under minst 12 månader inom en ramtid på 24 månader.
  Det statliga bidraget ger upp till 80 procent av lönen och är tillgängligt för alla som uppfyller kraven, men ger som mest 21 300 kronor per månad vid heltidsstudier. Har du en lön över det taket kan du dock få högre ersättning om du omfattas av Visions omställningsavtal med SKR och Sobona eller av huvudavtalet mellan parterna. Då kan du ändå få cirka 80 procent av din lön.

  I nuläget finns ett omställningsavtal för dig som arbetar inom kommun, region och bolag inom Sobona som ger extra ersättning över taket. Även de som tillhör Almega Tjänsteföretagen och Vårdföretagarna kan få extra ersättning då de omfattas av huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Förhandlingar pågår också inom andra avtalsområden.

  Omställningsavtal för SKR och Sobona (vision.se)

  Läs mer om huvudavtalet hos TRR

  TRR: Nya spelregler på arbetsmarknaden

  Utöver bidraget kan du ta ett omställnings­­studielån. Hur mycket du kan låna beror också på din inkomst och det finns ett maxbelopp per månad. Tanken med lånet är att du ska kunna ha ungefär samma inkomst efter skatt under studietiden som du har när du arbetar.

  Omställningsstudiestöd – för dig som är mitt i arbetslivet - CSN

  Möjligheten är en del av den så kallade Trygghetsöverenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter. Den ligger i sin tur till grund för de nya regler för anställningstrygghet som riksdagen röstade igenom 8 juni 2022 och som tillämpas från oktober 2022.

  Detta innebär överenskommelsen - PTK

  Du kan få omställningsstudiestöd för alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel. Det kan till exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola, komvux och folkhögskola.

  Även utbildningar som en omställnings­organisation finansierar kan ge rätt till omställnings­­studiestöd, trots att de inte ger rätt till studiemedel. Det viktigaste är att utbildningen ska stärka din ställning på arbetsmarknaden, utifrån arbets­marknadens behov av kompetens.

  För fler frågor om studiestödet kan du vända dig direkt till CSN då det är CSN som sköter antagningen till omställningsstudier.

  Omställningsstudiestöd – för dig som är mitt i arbetslivet - CSN

  Om du har frågor om omställningsstudiestödet och behöver vägledning kring val av utbildning kan du vända dig till din omställningsorganisation. I skrivande stund är inte alla detaljer på plats, så mer information kommer under hösten 2022.
   
  Hälsningar

  Cecilia Vision Direkt
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.