Skydda personer i "tuff" hemmiljö?

Hur ska man som skyddsombud agera vad gäller att skydda personer som är i missbruk eller som av annan anledning har en "tuff" hemmiljö?

Risker vid hemarbete bör hanteras i ett tidigt skede i riskbedömningen och att ställa frågan är ett sätt för chefen att identifiera risker. I det fall hemmiljön inte utgör en säker arbetsplats bör arbetsgivaren finna andra lösningar för dessa arbetstagare än hemarbete.

Som skyddsombud bör fokus främst ligga i själva arbetsledningsbeslutet om eventuellt hemarbete och man bör inte reda närmare i enskilda arbetstagares hemmiljöer. Arbetsgivaren har även rehabiliteringsansvaret och kan därför i förekommande fall behöva revidera den individuella rehabiliteringsplanen utifrån rådande situation.

Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.