Ska Visions medlemmar prioriteras att få vaccin?

Vi bör i första hand lyssna på myndigheterna och sjukvården. Denna fråga ska hanteras av dem som har bäst förutsättningar och kunskaper att göra bedömning av hur vaccinationen ska gå till. Sannolikt bör vissa medlemmar i Vision erbjudas vaccin i ett tidigt skede medan andra kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt ändå. Det finns andra sätt än vaccination att minimera riskerna under ytterligare en tid - exempelvis genom att arbetsgivarna fortsätter uppmana till hemarbete för alla som kan.
Vision Kommunikation Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.