Ska huvudskyddsombud vara med i krisledningsgrupper när kommunen har gått upp i stabsläge?

Vision ser stora fördelar med att huvudskyddsombuden (HSO) medverkar i arbetsgivarens krisledningsgrupper. HSO har inte ovillkorlig rätt att delta i detta forum (förutsatt att det inte är reglerat i det lokala samverkansavtalet). Däremot bör arbetsmiljöfrågorna behandlas i samverkansgrupperna och skyddskommittéerna. Om HSO medverkar i krisledningsgruppen kan man effektivare omhänderta arbetsmiljöfrågorna och HSO kan bidra med sin kunskap och infallsvinklar i ett tidigt skede. Vår rekommendation är att ni för en dialog med arbetsgivaren om vinsterna med att HSO medverkar i krisgrupperna.
Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.