Till senaste kommentaren

Ändring i tjänstepension inom region, kommun och kommunala området?

Hej, jag läser på aftonbladet att vissa fack och arbetsgivare i Sveriges kommuner och regioner har kommit överens om nya regler för arbetsmiljö och höjda pensioner. I nyhetsnotisen nämns kommunals medlemmar. Hur ser det ut för medlemmar i vision?

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.