På vilka sätt kan skyddsombudet hjälpa en medarbetare som är orolig för att smittas?

Dels är det bra att bemöta den oro som medarbetaren känner. Är oron stark kan man efter medarbetarens medgivande undersöka möjligheter för samtalsstöd hos företagshälsovården. Här kan du som skyddsombud vara behjälplig men närmaste chef är ytterst ansvarig och brukar vara den som initierar en sådan kontakt.

Den andra aspekten som bör hanteras är själva smittrisken. Föreligger en smittrisk på arbetsplatsen ska detta riskbedömas och åtgärdas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet i syfte att undanröja risk för smitta. Ta stöd av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker.
Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.