Till senaste kommentaren

Om jag har en livförsäkring eller familjeskydd - vem får pengarna om jag avlider?

Skandia har ett generellt förmånstagarförordnande. Det innebär att försäkringsbeloppet från både livförsäkring och familjeskydd betalas ut till följande:
 • Make/maka, registrerad partner eller sambo
 • Arvingar.
Om du önskar ändra förmånstagare behöver du fylla i en blankett som finns på Skandias hemsida. På blanketten behöver du ange vilket gruppavtal som du tillhör. Följande avtalsnummer gäller:

11 000 Yrkesverksamma
11 400 Studerande
11 500 Seniorer

Under yrkesverksamma ingår du som inte är studerande eller senior.
Vision Medlemsenheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Jag är djupt besviken på hur Vision behandlar oss seniorer som i många fall varit medlem i över 40-50 år och ”bara” för att vi råkar bli äldre ställer oss helt utanför rätten att ha kvar vår livförsäkring kvar efter 85 år. När den tecknades med Skandia 2018 så hade vi enligt försäkringsbeskedet fortfarande livsvarig försäkring men enligt sista beskedet 20210108 så upphör försäkringen vid 85 år. Det är väl inga pensionärer som fått vara med i det beslutet. Hur många tror ni vet om detta? Det kommer troligen bli fler som lämnar Vision av denna orsak, finns det någon rimlig förklaring till varför de få som blir äldre än 85 år fortfarande ha försäkringen kvar och känna att de efterlevande kanske måste betala begravningskostnader.
  Väntar mig ett svar, denna fråga har vi bla haft i vår nätverksgrupp där det tydligen bara var jag som sett förändringen.
  Gun
 • Hej Gun! 

  Tack för ditt meddelande angående missnöje över ändrade villkor i avtal 11500.
   
  Till skillnad från Individuellt tecknade försäkringar så kan en försäkring som ingår i ett Gruppavtal ändras inför varje kalenderår. Såväl Skandia som Gruppavtalsparten (i detta fall Vision) kan avsluta eller förändra avtalets olika produkter avseende både innehåll och slutålder på försäkringen.
   
  Din nuvarande livförsäkring som varit livsvarig övergår till en livförsäkring som gäller fram till det att du fyller 85 år. Jag förstår att du tänkt dig att försäkringen skulle gälla under en längre tid, men som det framgår i vårt avtal gäller villkor och bindningstid ett år i taget. Skandia har rätt att ändra vid förnyelsedagen som är den 1 januari varje år. I gruppförsäkringsvillkoren för Senioravtal 11500, punkt 1.1.2 framgår detta.
   
  1.1.2 Försäkringsavtalet
  Försäkringsavtal om seniorförsäkring ingås mellan Skandia
  och gruppmedlemmen på grundval av gruppavtalet.
  Försäkringsavtalet löper från dagen efter anslutning till
  nästkommande förfallodag. Förfallodag för denna försäk
  ring är den 1 januari. Om inte försäkringsavtalet och inte
  heller gruppavtalet sägs upp av någon av parterna, förlängs
  försäkringsavtalet på de villkor som Skandia anger med 1år
  i taget.
   
  Den villkorsändring som sker är i enlighet med lag och avtal. Skandia och Vision är överens i villkorsändringen. Som försäkringsgivare har Skandia ansvar för att informera kunderna och har därför skickat infon.
   
  En livförsäkring kan inte jämställas med ett sparande där den inbetalda premien förr eller senare kommer att betalas tillbaka till den enskilde försäkringstagaren. En försäkring ska snarare ses som ett ekonomiskt skydd för oförutsedda händelser som kan uppstå under en given avtalsperiod. Skulle olyckan vara framme finns det samlade försäkringskollektivets premier tillgängliga - oavsett om man haft försäkringen kort eller lång tid, betalat in mycket eller lite. En livförsäkring fungerar på samma sätt som en bil- eller villaförsäkring och villkoren måste hela tiden ses över för att försäkringsbolaget ska kunna uppfylla vad man kommit överens om. 
   
  Premien och villkoren är en avvägning mellan risken i försäkringskollektivet och hos den enskilde försäkringstagaren under den period som avtalet gäller. Är risken stor kommer premien också att vara stor. Skulle vi fortsätta att erbjuda livförsäkring utan slutålder skulle premien behöva höjas kraftigt. Det skulle i sin tur innebära att många väljer att avsluta försäkringen, vilket skulle leda till att premien höjs ytterligare för de som är kvar. 
   
  Hoppas jag redde ut din funderingar.
  Ann Vision Direkt

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.