Till senaste kommentaren

Obligatoriska covidtest på arbetsplatsen?

Arbetsgivaren ska införa obligatoriska antigentest på arbetsplatsen. Har de rätt att tvinga oss att genomföra dessa prov? Jag är administratör och träffar inte så många kunder, men detta ska gälla alla.

Kommentarer

 • En arbetsgivare har en skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa i arbetet, särskilt om smittrisken på arbetsplatsen har eller befaras öka på grund av coronapandemin. Då kan det vara motiverat med mer ingripande åtgärder såsom krav på covid-test. En arbetsgivare kan dock inte tvinga dig till att göra ett test men vi ska trots allt hjälpas åt med att minska smittspridningen och det är vårt allas ansvar. På så vis kan det vara en poäng i att låta sig testas.

  Upplysningar om hälsotillstånd klassas enligt GDPR som känsliga personuppgifter, vilket innebär att testresultaten inte får registreras eller lagras så att de går att koppla ihop med en enskild arbetstagare.

  Om du har ytterligare frågor ber vi dig att använda våra vanliga kommunikationskanaler. Du behöver då även verifiera dig som medlem.

  Telefon 0771-44 00 00

  Hälsningar
  Therese Vision Direkt
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.