Till senaste kommentaren

Vad innebär förändringarna i nya LAS?

Vad innebär förändringarna i nya LAS?
Vision Direkt

Kommentarer

 • Hej!

  Den 8 juni röstade riksdagen igenom nya regler för anställningstrygghet och nu har parterna skrivit under nya huvudavtal. Grunden är parternas Trygghetsöverenskommelse, även kallad Las-överenskommelsen. Nya regler i lag och avtal börjar gälla 1 oktober 2022.

  • Snabbare tillsvidareanställning. En ny form av visstidsanställning gör att du blir tillsvidareanställd efter bara 12 månader med särskild visstidsanställning. Tidigare gällde två år.
  • Ingen lön vid tvist. Den som blir uppsagd av personliga skäl kan inte längre få lön medan uppsägningen prövas i domstol. Om uppsägningen ogiltigförklaras går det dock att få lön retroaktivt.
  • Uppsägning av personliga skäl. Begreppet saklig grund ändras till sakliga skäl. Lagen tydliggör också vad som gäller för omplacering och hur arbetsgivaren ska bedöma sakliga skäl.
  • Hyvling. En särskild turordning gäller när en arbetsgivare omorganiserar så att vissa tjänster får lägre sysselsättningsgrad.
  • Turordning. Alla arbetsgivare kan undanta tre anställda från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Förut gällde två personer och bara för arbetsgivare med max tio anställda.

  Vissa delar av den nya lagen är dispositiv. Det betyder att arbetsgivare och facket kan enas om andra regler i centrala kollektivavtal. Då gäller de reglerna i stället för lagen.

  Om du är medlem och har frågor kring detta eller kring din situation, kan du ringa in till oss för rådgivning.

  Hälsningar
  Cecilia Vision Direkt
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.