När övergår min anställning i en tillsvidareanställning om jag är timanställd?

Som timavlönad har du en allmän visstidsanställning varje gång som du blir inkallad för att arbeta. En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när du har arbetat sammanlagt mer än två år de senaste fem åren.

Samma tvåårsregel gäller också om du har vikarierat. I lagen om anställningsskydd (§ 5 a) finns dessutom regler om att man kombinera flera olika tidsbegränsade anställningsformer, samt i några av Visions kollektivavtal.

Om du vill veta vad som gäller just dig, kontakta Vision på din arbetsplats eller Vision Direkt på nummer 0771 44 00 00. Vi har öppet alla vardagar mellan kl. 08-20


Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.