Jag är föräldraledig på deltid. Får jag förlägga ledigheten hur jag vill?

Ja, såvida ditt önskemål inte medför "påtaglig störning” för verksamheten.
Påtaglig störning innebär kortfattat så stora påfrestningar att verksamheten riskerar att inte kunna bedrivas. För att avgöra vad som är påtaglig störning måste man se till varje ansökan individuellt.

Du har rätt till delledighet för ett barn som är under åtta år eller som inte avslutat sitt första skolår.

Om din arbetsgivare meddelar att hen tänker gå emot dina önskemål ska du få besked om det om möjligt två veckor i förväg. Arbetsgivaren kontaktar även Vision som sedan har rätt till överläggning.


Ann Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.