När jag är föräldraledig på deltid, får jag förlägga ledigheten hur jag vill?

Ja, såvida ditt önskemål inte, som det heter, ”medför påtaglig störning” för verksamheten. Påtaglig störning innebär kortfattat så stora påfrestningar att verksamheten riskerar att inte kunna bedrivas. För att avgöra vad som är påtaglig störning måste man se till varje individuellt fall.

Du har rätt till delledighet för ett barn som är under åtta år eller som inte avslutat sitt första skolår.

Om din arbetsgivare tänker gå emot dina önskemål ska du och Vision få besked om det om möjligt två veckor i förväg. Vision har sedan rätt till överläggning med arbetsgivaren.


Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.