När har jag rätt till smittbärarpenning?

Om du kan arbeta men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra. Du kan också ha rätt till ersättning för resor i samband med exempelvis läkarundersökningar.

Följande skäl kan vara grund för att kunna få smättbärarpenning;
  •  Läkare har beslutat att du inte får arbeta pga du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom.
  • Du ska till läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.
  • Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.
Du måste ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Ansökan sker hos Försäkringskassan som önskar få ansökan för hela den period du ansöker om när du återgått i arbete.

Här kan du läsa mer om smittbärarpenning: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning

Kompletterande ersättning från AGS-KL gäller för anställda inom kommun, region och vissa kommunala bolag. Genom ditt kollektivavtal får du kompletterande ersättning, även kallad dagersättning, från AGS-KL som sedan 1 juli 2021 ges ut redan från första dagen med smittbärarpenning. Tidigare gällde från den femtonde dagen.

För dig med lön över 8 prisbasbelopp, cirka 31 700 kronor per månad år 2021, blir ersättningen också högre. Tidigare regel att ersättning över denna lönenivå inte utgavs från AGS-KL de första 30 dagarna i ersättningsperioden har tagits bort från den 1 juli 2021.

Ansökan gör du själv hos AFA och detta tidigast från och med 1 september 2021 då de behöver förbereda nya administrativa rutiner med anledning av ovanstånde avtalsförändringar.

Läs mer här: https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/fragor-och-svar---sjukforsakring/andrade-regler-for-ags-kl/
Vision Kommunikation Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.