Min arbetsgivare vill att jag ska åka på en tjänsteresa utomlands

Detta trots rekommendationer att inte göra det. Kan jag vägra?

Grundförutsättningen är att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och då kan tjänsteresor till utlandet ingå i vad arbetsgivaren har rätt att besluta om. För att kunna motsätta sig arbetsgivarens beslut om att resa behöver det finnas en rekommendation från UD att inte resa till den aktuella platsen. Om en sådan rekommendation finns går det att argumentera ur ett arbetsmiljöperspektiv att arbetsgivaren är skyldig att säkerställa din trygghet i första hand.

Hur har man tänkt om läkarintyg dag 7 vid en sjukskrivning? Har förstått att man vanligen behöver 10-14 dagar för influensan.

Regeringen förlänger även den läkarintygsfria tiden till 14 dagar för alla sjukskrivna. Det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna ska gälla retroaktivt från och med den 13 mars. Därutöver har Försäkringskassan beslutat att i nuvarande situation inte kräva läkarintyg till och med dag 21. Det innebär att den som är sjuk inte behöver lämna ett läkarintyg de första tre veckorna. Förordningsändringen träder i kraft den 7 april, men ska tillämpas från och med den 13 mars. Beslutet gäller alla sjukdomar och är därmed inte begränsat till Covid -19.
Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.