Måste jag berätta för min arbetsgivare att jag är gravid?

Utifrån nya forskningsrön har Socialstyrelsen bedömt att gravida ska betraktas som en riskgrupp från och med graviditetsvecka 22. Eftersom inkubationstiden räknas till två veckor ska alltså, enligt rekommendationerna, gravida inte utsättas för smitta från vecka 20. Rekommendationerna kommer av att det kunnat konstateras att det finns en ökad risk att föda för tidigt vid en covid-19 infektion. Redan sedan tidigare har Folkhälsomyndigheten angett att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.  

Det är alltid frivilligt för en gravid att berätta för arbetsgivaren om graviditeten, men eftersom det pga. pandemin finns ökade risker för gravida är det av stort värde för arbetsgivaren att få information om en graviditet för att kunna vidta de åtgärder som krävs för att undanröja risker i arbetsmiljön eller finna andra lösningar, särskilt om du närmar dig vecka 20 i graviditeten.
Vision Kommunikation Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.