Lönerevision 2022: när få jag min nya lön?

Varje år får du, om det finns kollektivavtal, en möjlighet att diskutera lön och din löneutveckling med lönesättande chef.
Revisionsdatumen (när de nya lönerna börjar att gälla) kan variera mellan de olika kollektivavtalen och arbetsplatserna.

Här hittar du de vanligaste revisionsdatumen:

Kommuner, regioner, Sobona (fd Pacta), HÖK
Resultat av löneöversyn gäller fr.o.m. 1 april, såvida inte annat överenskoms.
 
Svenska kyrkan
Mer information om avtalet hittar du här Kollektivavtal för Svenska kyrkan (vision.se)
 
Almega Tjänsteföretagen
Lönerevision äger rum den 1 mars varje år om inte arbetsgivaren och medarbetaren enas om annat lönerevisionsdatum.

Almega Vårdföretagarna
Bransch E (Vård och omsorg), Företagshälsovård:
Årlig lönerevisionstidpunkt ska vara klar senast vara den 1 juli om lokala parter inte kommer överens om annat.

Arbetsgivaralliansen
Trossamfund och ekumeniska organisationer:
Revisionsdatum 1 oktober respektive år.

Folkhögskola:
Revisionsdatum 1 maj respektive år.

Högskola:
Om de lokala parterna trots intentionerna i detta avtal inte kan enas om annat gäller som lönerevisionstidpunkt den 1 januari respektive år.

Vård och omsorg:
Revisionsdatum 1 maj respektive år.

Skola och utbildning:
Revisionsdatum 1 maj respektive år.


Fremia:
Hälsa, vård, omsorg, Skola, fritid, Enskilda högskolor:
Lönerevisionstidpunkten är den 1 juni respektive år om inget annat avtalats mellan den enskilde medarbetaren och arbetsgivaren.


Sobona:
Vatten och miljö, Energibolag, Fastighet, Besöksnäring och kulturarv, Flygplatser:
Resultatet av löneöversyn gäller fr.o.m. 1 april, såvida inte annat överenskoms.

Trafik:
Resultatet av löneöversyn gäller fr.o.m. 1 oktober, såvida inte annat överenskoms.

OBS! För att veta vilket revisionsdatum som gäller just för dig och när de nya lönerna kommer att betalas ut på din arbetsplats kan du vända dig till dina lokala förtroendevalda.Sarah Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.