Lagen om korttidsarbete - hur påverkar den arbetsgivare?

Kommer regeringens nya förändringar i lagen om korttidsarbete att påverka oss?

Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är en lagstiftning som inte gäller för offentliga arbetsgivare eller verksamheter som huvudsakligen är finansierade av offentliga medel. För medlemmar inom privat och ideell sektor gäller att verksamheter som i huvudsak bedrivs med stöd av finansiering från stat, kommun eller region är undantagna möjligheten till korttidsarbete och korttidspermittering. Lagen är främst till för att den svenska exportsektorn ska kunna hantera sina kostnader i en kortvarig kris och samtidigt kunna vidareutbilda personalen.

Läs mer här. 


Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.