Korttidsarbete, korttidspermittering och röda dagar?

Reglerna för korttidsarbete vid röda dagar är de samma som vid lägre sysselsättningsgrad i allmänhet. Har man förlagt sin tjänstlediga/föräldralediga dag eller har ett schema på deltid som löper endast över vissa av veckans dagar kommer det gälla även under veckor då man har korttidsarbete. Det vill säga att det gäller både då medarbetaren går ner i tid utifrån eget önskemål och när hen har en deltidsanställning – förutsatt att inte annat är avtalat.

Om schemat vid korttidspermitteringen ligger så att man inte arbetar fredagar, arbetar den vars normala arbetstid är förlagd måndag-fredag ändå ”full tid” resterande dagar den veckan. Naturligtvis finns möjligheten att komma överens om annat med sin chef. .

Det innebär dock också att om en röd dag infaller på en veckodag som man skulle ha arbetat enligt ”korttidsarbetsschemat” är man ledig den dagen utan att arbetsgivaren kan förlägga extra tid någon annan dag – om inte annat överenskommits.

Om du behöver ytterligare rådgivning kring korttidspermittering
rekommenderar vi dig att ringa till Vision Direkt. Tel 0771 44 00 00. Vi har en generös öppettid mellan 08.00-20.00 måndag-fredag


Ann Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.