Korttidsarbete, korttidspermittering och röda dagar?

Reglerna för korttidsarbete vid röda dagar är de samma som vid lägre sysselsättningsgrad i allmänhet. Har man förlagt sin tjänstlediga/föräldralediga dag eller har ett schema på deltid som löper endast över vissa av veckans dagar kommer det gälla även under veckor då man har korttidsarbete. D.v.s det gäller både då medarbetaren går ner i tid utifrån eget önskemål och då hen bara har en deltidsanställning – förutsatt att inte annat är avtalat.

Om schemat vid korttidspermitteringen ligger så att man inte arbetar fredagar, och inget annat är överenskommet, arbetar den vars normala arbetstid är förlagd måndag-fredag ändå ”full tid” resterande dagar den veckan. Naturligtvis finns möjligheten att komma överens om annat med sin chef. Medarbetare kan alltså komma överens med arbetsgivaren om att flytta en lediga dag men det är ingen rättighet att få dagen flyttad.

Det innebär dock också att om en röd dag infaller på en veckodag som man skulle ha arbetat enligt ”korttidsarbetsschemat” är man ledig den dagen utan att arbetsgivaren kan förlägga extra tid någon annan dag – om inte annat överenskoms.
Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.