Kommer regeringens nya förändringar i lagen om korttidsarbete att påverka oss?

Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är en lagstiftning som inte gäller för offentliga arbetsgivare eller verksamheter som huvudsakligen är finansierade av offentliga medel.

För medlemmar inom privat och ideell sektor gäller att verksamheter som i huvudsak bedrivs med stöd av finansiering från stat, kommun eller region är undantagna möjligheten till korttidsarbete och korttidspermittering. Lagen är främst till för att den svenska exportsektorn ska kunna hantera sina kostnader i en kortvarig kris och samtidigt kunna vidareutbilda personalen. Läs mer här.

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med subventioner för att täcka en del av kostnaden och arbetsgivaren står för en del. Under perioden 1 maj-31 juli 2020 får arbetstidsminskningen vid korttidspermittering uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid. En arbetstagares löneminskning vid deltagande i sådant korttidsarbete ska uppgå till 12 procent av ordinarie lön. Åtgärden har genomförts på grund av att många företag är pressade med anledning av covid-19.

Vision har tecknat avtalen för att öppna upp möjligheten att ingå lokala avtal om korttidsarbete/korttidspermittering där lagstiftningen tillåter.

Det krävs också ett lokalt avtal om korttidsarbete på din arbetsplats.
Som förtroendevald kan läsa mer här hur du gör och vända dig till ditt center för stöd när det ska tecknas lokalt avtal. 
Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.