Kan jag som chef tvinga en arbetstagare att stanna hemma?

Ja, så länge arbetsgivaren också betalar lön för den som tvingas stanna hemma kan du som chef bestämma att en arbetstagare ska stanna hemma från arbetet. Förutsättningen är att det finns anledning att anta att hen bär på smitta. Du kan kräva att arbete utförs hemifrån eller arbetsbefria under perioden.

Corona är klassat som en allmänfarlig och samhällsfarlig smitta vilket innebär att det finns möjligheter att besluta om åtgärder, som exempelvis karantän, isolering, hälsoundersökningar vid inresa och avspärrningar av områden. Beroende på vilken åtgärd det gäller är det antingen smittskyddsläkaren eller Folkhälsomyndigheten som fattar beslut. Ett sådant beslut är arbetsgivaren tvungen att följa.

Arbetsgivaren har som huvudregel skyldighet att förhandla eller överlägga med facket innan beslut fattas om avstängning. Genom temporära avtal på vissa avtalsområden har arbetsgivarens skyldighet att överlägga med avdelningar innan en avstängning tillfälligt satts ur spel om avstängningen beror på smittorisken av coronaviruset och arbetstagaren får behålla sin lön.


Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.